PRO JASNÝ POHLED BĚHEM VÝROBNÍCH PROCESŮ

 

PRINCIP
Rotující kotouč vyhazuje vodou ředitelná i neředitelná chladicí média a třísky směrem ven. Obsluha stroje tak má trvale jasný pohled na obráběcí prostor.Její bezpečnost je přitom neustále zajištěna podle aktuálně platných bezpečnostních předpisů. Díky integrovanému systému těsnicího vzduchu zůstává systém těsný a funkčně bezpečný.
Autonomní řízení motoru, které je umístěno v přístroji, umožňuje první uvedení do provozu bez nastavování přístroje. Ochrana proti přetížení, nouzové vypnutí a bezpečný opětovný rozběh systému se odehrává zcela automaticky a zajišťuje konstantní provoz.

 

 

 

 

PDF S3       

 

 

 

 

 

PDF VISION